Onderwijskundige productontwikkeling

De ergste zonde van onderwijs is wanneer het niet boeit...

Leren kan toevallig plaatsvinden zonder instructie, maar instructie zelf is nooit toevallig; instructie is doelbewust en op voorhand gepland. Hoewel deze planning in de praktijk dikwijls ad hoc van les tot les gebeurt, is de effectiviteit van instructie toch sterk afhankelijk van een al of niet systematische planning.

Naast het verzorgen van trainingen op maat, kunt u bij Noscere Training & Advies terecht voor onderwijskundige productontwikkeling. Hiermee kunt u uw opleidingswensen concreet vertalen naar cursistenmateriaal, docentenhandleidingen, e-learning content, curriculumontwikkeling en diverse toetsvormen.

Verschillende methoden die hierbij gebruikt kunnen worden zijn onder andere het 4C/ID model, de leercirkel van Kolb, het "Instructional Design Model" en de taxonomie van Bloom. Afhankelijk van de doelgroep en uw wensen maakt Noscere het mogelijk uw wens te vertalen naar een passend onderwijsproduct.

Copyright © 2018, Noscere Training & Advies.
Site door Elissen.com Websolutions